Перші кроки, які повинен зробити спеціаліст з охорони праці це:

 • розробити та затвердити документи підприємства з охорони праці згідно з рекомендованим переліком ;
 • завести, прошнурувати, пронумерувати та закріпити печаткою журнали з охорони праці та безпечного проведення робіт;
 • підготувати всі необхідні розпорядчі накази по організації системи управління охороною праці (СУОП);
 • підготувати необхідні документи для отримання підприємством дозволу на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки; 
 • проконтролювати забезпечення підрозділів підприємства та працівників необхідними правилами, положеннями та інструкціями з охорони праці;

В процесі роботи інженер з охорони праці повинен:

 • проводити вступний інструктаж з охорони праці працівникам при прийомі на роботу;
 • організувати проведення первинного та періодичних інструктажів на робочих місцях;
 • організувати проведення періодичних медичних оглядів працівників;
 • організувати навчання посадових осіб та працівників з питань охорони праці та спеціальне навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою;
 • організувати забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту;
 • проводити розслідування нещасних випадків;
 • проводити атестацію робочих місць;
 • оформити куток з охорони праці для проведення навчання та інструктажів;
 • проводити оперативний контроль за станом охорони праці та безпечного виконання робіт шляхом проведення перевірок згідно з методикою  та видання приписів на виконання виявлених порушень.