Вітаємо Вас

Цей сайт створений для допомоги керівникам та фахівцям підприємств, на яких покладені обов'язки по організації роботи по охороні праці. Ми сподіваємось, що надана інформація допоможе Вам організувати свою роботу по охороні праці відповідно до нормативних документів, що діють в Україні.

Послуги 

Розділ Послуги описує всі види робіт, які ми можемо виконати відповідно до укладених з Вами договорів.

Навчання 

У розділі Навчання надано інформацію про наш навчально-курсовий комбінат і послуги по навчанню персоналу підприємств, установ, організацій з питань охорони праці та по професіях.

 Каталог

У розділі Каталог   приведено перелік основних документів, методичних матеріалів, журналів, плакатів і т.д., які  можна придбати у нас.

Оформлення замовлення

З розділу Оформлення замовлення   Ви дізнаєтесь, як правильно оформити замовлення послуг  безпосередньо на сайті.

Доставка та оплата

У розділі Доставка та оплата Ви знайдете всю необхідну інформацію про способи доставки замовлених послуг .

Про нас

У розділі  Про нас Ви знайдете всю необхідну інформацію про нашу адресу, місцезнаходження на карті. Також там знаходиться адреса електронної пошта і телефони по яких зможете з нами зв'язатися.

     Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці», працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

     Разом з тим, працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

     Наголошуємо, що працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, перевірку знань з охорони праці до виконання робіт не допускаються.

     ТОВ "Навчально-курсовий комбінат- Калуш" є навчальним центром, який проводить навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання та у своїй діяльності керується Законом України "Про охорону праці",  «Типовим положенням про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України  від   26.01. 2005р.  №15,   іншими законодавчими та нормативними документами та статутом підприємства.

     ТОВ "НКК-Калуш" створенo біля 40 років тому на базі НКК ВАТ "Хлорвініл", навчальні послуги надаються згідно Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, зареєстрованої в Управлінні Держпраці в Івано-Франківській області.
     Навчання з питань охорони праці  - навчання працівників з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.
     Спеціальне навчання – щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. При проведенні такого навчання навчальні плани та програми розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов і функціональних обов’язків працівників.

  

 

     Перелік курсів і професій з яких проводиться навчання.

     Перед початком навчання з кожним замовником укладається договір, після зкінчення оформляється акт виконаних робіт. 
     Теоретичне навчання слухачів проводиться в обладнаних навчальних класах. Всі напрямки навчання забезпечені необхідною навчально-методичною літературою. Постійно ведеться доповнення навчально-методичної літератури згідно нових вимог та нормативів.
     Розроблені робочі навчальні плани, конспекти, перспективно-тематичні плани, плани уроків,  білети та тести для проведення кваліфікаційних екзаменів.
     Викладацький склад становлять інспектори Управління Держпраці в Івано-Франківській області, провідні спеціалісти підприємств області, які пройшли навчання з питань охорони праці у ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці».
     В навчальних класах для оперативного доступу до інформації змонтовані  стаціонарні стенди з таких тем:
 - Закон України про охорону праці;
 - Пожежна безпека;
 - Електробезпека;
 - Перша долікарська  допомога при нещасних випадках;
 - Навантажувально-розвантажувальні роботи;
 - Експлуатація посудин, що працюють під тиском;
 - Безпека робіт в газовому господарстві.
     Групи формуються по мірі комплектування на основі заявок від фізичних осіб - підприємців, організацій, установ та підприємств області.  На кожну групу складається  розклад занять. Про розклади занять можна дізнатись в розділі "Новини" з правої сторони цієї сторінки. Ведуться журнали обліку навчання.
     Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання, проводиться відповідно до «Типового положення про порядок проведення  навчання і перевірки знань з питань охорони праці» комісією Управління Держпраці в Івано-Франківській області по екзаменаційних білетах, які охоплюють весь програмний  матеріал для різних категорій працівників.
     Сучасні методики та програми навчання з питань охорони праці дозволяють враховувати специфіку підприємства замовника і  тим самим забезпечити найбільш ефективне навчання, щоб запобігти нещасним випадкам на виробництві.
У результаті проходження навчання ви отримаєте комплексні знання щодо специфіки роботи в галузі охорони праці і пожежної безпеки, отримання групи допуску з електробезпеки, проходженні спеціального навчання – щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
     Особам, які  під  час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається витяг з протоколу та посвідчення про перевірку знань з питань  охорони  праці.  При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік  основних  нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.
     Для зручності замовників навчання може організовуватись на виробництві із застосуванням гнучкого графіка навчання.
      

Количество
и сумма товаров
в корзине

Новини

 01.01.2024 р.

Бажаю всім мирного неба над головою, злагоди та благополуччя Вам, Вашим рідним та близьким, швидкої перемоги в теперішній війні. Слава Україні! Слава її героям-захисникам! Хай мир і злагода панують на нашій землі!

10.01.2023 р.


24.08.2022 р.

Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!

22.08.2022 р.

Ми продовжуємо працювати!

Надаємо методичну допомогу, як працювати у воєнний час.  

23.01.2022 р.

В ТОВ "НКК-Калуш" приймаються заявки на навчання по курсах та професіях відповідно до переліку. (Перелік)