Каталог

Фото Назва Ціна, грн. Од. виміру Замовлення
  787
Єдині вимоги до констр. і техніч.стану колісних транспортних засоб,що експл.
Постанова Кабміну від 22.12.10 р. N 1166
20.00 шт.
  734
Положення про розслід.та обліку нещасн.випадків невиробн.характ.
Постанова Кабміну від 22.2001 р. N 270
30.00 шт.
  802
Порядок обовязк.техконтролю та обсяги перев.техстану трансп.засобів
Постанова Кабміну від від 30 січня 2012 р. № 137
50.00 шт.
  727
Порядок провед.розслід.та ведення обліку нещасн.випадків,проф.захвор.і аварій на виробн.
Постанова Кабміну від 17.04.2019 р. № 337
50.00 шт.
  745
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
Постанова Кабміну від 1 серпня 1992 р. N 442
20.00 шт.
  795
Правила дорожнього руху
Постанова Кабміну від 10.10.01 р. № 1306
50.00 шт.
  779
Правила корист. електричною енергією для населення
Постанова Кабміну від 26.07.99 р. N 1357
30.00 шт.
  777
Правила користування тепловою енергiєю
Постанова Кабміну від 3.10.07 р. N 1198
50.00 шт.
  796
Правила надання послуг пасажирського автомобiльним транспортом
Постанова Кабміну від 18.02.97 р. N 176
50.00 шт.
  728
Правила надання послуг по вивезенню побутових відходів
Постанова Кабміну від від 10.12.2008 р. № 1070
50.00 шт.
  749
Правила охорони електричних мереж
Постанова Кабміну від 4.03.97 р. N 209
30.00 шт.
  751
Правила охорони мереж магістральних трубопроводів
Постанова Кабміну від 16.11.02 р. N 1747
50.00 шт
  738
Про ідентиф.та декларув.безпеки об'єктів підвищ.небезпеки
Постанова Кабміну від 11 липня 2002 р. N 956
50.00 шт.
  784
Типова навч.програма підготовки, перепідготовки водіїв транспортн.засобів
Постанова Кабміну від 2.03.10 р. № 229
50.00 шт.
  736
Полож.про технолог. регламенти на пiдп-вах нафтопереробн.та нафтохiм.промисл.України
Наказ Мінпаливенерго від 23.07.2007 N 345
50.00 шт
  773
Правила ПТЕ систем водопостач.і водовід.насел. пунктів України
МінЖКГ від 05.07.95 № 30
50.00 шт.
  752
Правила корист.систем.централіз.комун. водопостач.та водовідвед.в населен. пункт.України
Наказ МінЖКГ від 27.06.2008 N 190
50.00 шт.
  754
Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду
Наказ Мінпаливенерго від 10.12.2008 N 620/378
50.00 шт.
  755
Правила пожеж.безпеки в компаніях,на підпр.та організ.енергетичної галузі України
Наказ Мінпаливенерго від 26.07.2005 N 343
50.00 шт.
  763
Правила пожежної безпеки для об'єктів зберіг.транспортув.та реаліз.нафтопродуктів
Мінпаливенерго від 24.12.2008 N 658
50.00 шт.
  753
Правила приєднання до теплових мереж
Постанова НКРКП від 19.10.2012 № 343
50.00 шт.
  780
Правила технічної експлуат. електроустановок споживачів (ПТЕ ЕС 2012)
Наказ Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258
60.00 шт.
  772
Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж
Мінпаливенерго від 14.02.2007 N 71
50.00 шт.
  860
ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництві
30.00 шт.
  844
ДБН А.2.4-15-2000 Кошторис внутрішні сантехнічні роботи
80.00 шт.
  850
ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва
60.00 шт.
  837
ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві
30.00 шт.
  849
ДБН В 3.2-1-2004 Реставр.та ремонтні роботи на памятках культ. спадщ.
60.00 шт.
  867
ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об"єктів будівн
30.00 шт.
  832
ДБН В.1.2-14-2009 Система надійності і безпеки будівель і споруд
20.00 шт.
  820
ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві
60.00 шт.
  841
ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки основні положення
15.00 шт.
  836
ДБН В.2.2-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в ел.уст.будинків і споруд
30.00 шт.
  857
ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання
80.00 шт.
  830
ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообл.об`єктів цивільного признач.
80.00 шт.
  835
ДБН В.2.5-24-2003 Елекрична кабельна система опалення
30.00 шт.
  848
ДБН В.2.5-28-2006 Природнє і штучне освітлення
60.00 шт.
  833
ДБН В.2.5-39-2008 Теплові мережі
20.00 шт.
  834
ДБН В.2.5-39:2003 Теплові мережі
30.00 шт.
  831
ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки.Реконструкція і кап.ремонт
20.00 шт.
  843
ДСТУ А.2.2-11:2014 Настанова щодо провед.авторського нагляду за будівн.
50.00 шт.
  828
Норми визнач.категорій приміщ.будинків та зовн.установок за вибухопожеж.та пожеж.небезпекою
НАПБ Б.03.002-2007
30.00 шт.
  807/1
Порядок навчання та інструктажів з питань пож.безпеки,організації та контролю за виконанням
Наказ МВС від 05.12.2019 р. № 1021
50.00 шт.
  806
Правила експлуатації та тип.норми належності вогнегасників
НАПБ Б.01.008-2018
50.00 шт.
  807
Правила пож.безпеки в компаніях,на підпр.та в організ.енерг.галузі України
Наказ МВС від 29.03.2019 р. № 491
50.00 шт.
  810
Правила пожежної безпеки в Україні
НАПБ А.01.001-2014
50.00 шт.
  808
Правила пожежної безпеки в агропромисл. компл. України
НАПБ В.01.057-2006/200
50.00 шт.
  803
Правила пожежної безпеки для культових споруд
НАПБ В.01.059-2009/980
30.00 шт.
  805
Правила пожежної безпеки для навч.закладів та установ сист.освiти України
НАПБ В.01.050-2016/920
40.00 шт.
  809
Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті
НАПБ В.01.010-2009/510
50.00 шт.
  804
Правила техногенноi безпеки
Наказ МВС від 05.11.2018 № 879
50.00 шт.
  790
Інструкція з використання таксографів на автомобільному транспорті
Наказ Мінтранс вівд 24.06.2010 N 385
20.00 шт.
  798
Положення про робочий час і час відпочинку водіїв КТЗ
Наказ Мінтранс від 07.06.2010 N 340
20.00 шт.
  800
Порядок проведення інструктажів та стажування водіїв КТЗ
Наказ Мінтранс від 05.08.2008 N 975
30.00 шт.
  785
Правила експлуатації КТЗ
МінІнфраструктури від 26.07.2013 № 550
50.00 шт.
  799
Правила експлуатації акумуляторних свнц.старт.батарей КТЗ
Наказ Мінтрансу від 02.07.2008 N 795
50.00 шт.
  792
Типове положення про систему управління безпекою руху на автомоб. транспорті
Наказ Мінтрансу від 12.11.2003 N 877
50.00 шт.
  818
Гігієнічні вимоги до влашт.та експлуатації рнтгенкабінетів та провед.процедур
Наказ МОЗ від 04.06.2007 № 294
30.00 шт.
  819
Гігієнічна класиф.праці за показн.шкідливості та небезп.факторів виробн.середовища
Наказ МОЗ від 08.04.2014 № 248
50.00 шт.
  824
Держ.сан.норми і правила для підпр.що вироб.солод,пиво та безалк.напої
ДСанПіН 4.4.4.-152-2008
30.00 шт.
  822
Держ.саніт.норм і правила влашт.утрим.обладн. та організ.роботи заклад.які надають послуги з комп'ют.ігрової діяльн.дітям
Наказ МОЗ від 15.12.2009 N 947
30.00 шт.
  821
Держав.сан.правила і норми роботи з візуал.диспл.терміналами ЕОМ
ДСанПІН 3.3.2.007-98
30.00 шт.
  823
Державні санiтарнi правила планування та забудови населених пунктiв
Наказ МОЗ від 19.06.96 N 173, ДСП 173-96
50.00 шт.
  741
Класифiкатор розподілу травм за ступенем важкостi
Наказ МОЗ від 04.07.2007 N 370
20.00 шт
  729
Перелік важк.робіт і робіт із шкідл.і небезп.умовами праці,на яких заборон.застосування праці неповнолітніх
Наказ МОЗ від 31.03.94 N 46
30.00 шт.
  746
Перелік робіт,де є потреба в професійному доборі
Наказ МОЗ від N 263/121 від 23.09.94
20.00 шт.
  797
Положення про медогляд кандит.у водії та водіїв транспортн. засобів
Наказ МОЗ від 31.01.2013 № 65/80
30.00 шт.
  730
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Наказ МОЗ від 21.05.2007 N 246
50.00 шт.

Количество
и сумма товаров
в корзине

Новини

 01.01.2024 р.

Бажаю всім мирного неба над головою, злагоди та благополуччя Вам, Вашим рідним та близьким, швидкої перемоги в теперішній війні. Слава Україні! Слава її героям-захисникам! Хай мир і злагода панують на нашій землі!

10.01.2023 р.


24.08.2022 р.

Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!

22.08.2022 р.

Ми продовжуємо працювати!

Надаємо методичну допомогу, як працювати у воєнний час.  

23.01.2022 р.

В ТОВ "НКК-Калуш" приймаються заявки на навчання по курсах та професіях відповідно до переліку. (Перелік)