Перелік

організаційних наказів з охорони праці на підприємстві

 

№ п/п

№ на­казу

Назва наказу

Відпо­відальний за підготовку наказу

1

2

3

4

1

1

Про затвердження організаційної структури підприємства

Начальник ВК

2

2

Про покладання посадових обов'язків на працівників підприємства

Начальник ВК

3

3

Про затвердження „ Положення про систему управління охороною праці"

Заст. директора з ОП

4

4

Плануючий наказ по організації та функціонуванню "Системи управління охороною праці"

Заст. ген. директора з ОП

5

5

Про затвердження положень про відділи, служби та підрозділи підприємства

Начальник ВК

6

6

Про затвердження посадових інструкцій

Начальник ВК

7

7

Про створення комісії по розробці інструкцій з охорони праці

Заст. директора з ОП

8

8

Про створення комісії по проведенню атестації робочих місць за умовами праці

Заст. директора з ОП

9

9

Про затвердження переліків робіт з підвищеною небезпекою, із шкідливими і важкими умовами праці при виконанні яких встановлюються додаткові вимоги та пільги згідно законодавства

Заст. директора з ОП

10

10

Про створення служби охорони праці на підприємстві

Заст. директора з ОП

11

11

Про розмежування посадових обов'язків між співробітниками служби ОП

Заст. директора з ОП

12

12

Про затвердження „ Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці"

Заст. директора з ОП

13

13

Про призначення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці

Заст. директора з ОП

14

14

Про затвердження „ Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій"

Заст. директора з ОП

15

15

Про затвердження „ Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту"

Заст. директора з ОП

16

16

Про затвердження „ Положення про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд"

Заст. директора з ОП

17

17

Про призначення представників для участі в комісії з питань охорони праці від адміністрації підприємства

Заст. директора з ОП

18

18

Про затвердження „ Положення про комісію з питань охорони праці підприємства"

Заст. директора з ОП

19

19

Про затвердження „ Положення про роботу уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці"

Голова Ради трудового колективу

20

20

Про затвердження технологічних інструкцій 3 проведення технічних оглядів в/п кранів

Головний механік

21

21

Про готовність до аварійних ситуацій та затвердження плану ліквідації аварійних ситуацій на об'єктах підприємства

Заст. директора з ОП

22

22

Про затвердження інструкцій з охорони праці по спеціальностях та видах робіт

Заст. директора з ОП

23

23

Про результати атестації робочих місць за умовами праці та встановлення відповідних пільг працівникам підприємства"

Заст. директора з ОП

24

24

Про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство на підприємстві

Заст. директора з ОП

25

25

Про призначення працівника, відповідального за забезпечення об'єктів проектами виконання робіт (ПВР) на підприємстві

Начальник технічного відділу

26

26

Про організацію технічного нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією об'єктів котлонагляду та підіймальних споруд підконтрольних Держгірпромнагляду

Заст. директора з ОП

27

27

Про призначення працівників відповідальних за протипожежну безпеку на підприємстві

Заст. директора з  загальних питань

28

28

Про призначення працівників, відповідальних за видачу наряд-допусків на підприємстві

Заст. директора з ОП

29

29

Про призначення працівника, відповідальної за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані об'єктів котлонагляду, підіймальних споруд та інших механізмів, технологічного оснащення і засобів захисту на підприємстві

Заст. директора з ОП

30

30

Про виконання робіт стріловими кранами поблизу діючих повітряних ліній електропередач (ПЛ)

Гол. енергетик

31

31

Про створення добровільних пожежних дружин (ДПД) та заходи, спрямовані на пожежну безпеку на виробничих дільницях

Заст. директора з ОП

32

32

Про закріплення машиністів та обслуговуючого персоналу за кранами

Гол. механік

33

33

Про призначення працівників, відповідальних за експлуатацію та технічний стан посудин, що працюють під тиском

Заст. директора з ОП

34

34

Про призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт підйомниками та ліфтами

Заст. директора з ОП

35

35

Про призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними машинами, знімними вантажозахватними пристроями і тарою на об'єкті

Гол механік

36

36

Про призначення працівників. відповідальних за безпечне виконання будівельно-монтажних робіт на підприємстві

Нач. виробництва

37

37

Про підготовку підприємства до роботи в осінньо-зимовий період

Нач. виробництва

38

38

Щодо результатів проведення медоглядів працівників підприємства

Нач. відділу кадрів

 

 

 

Количество
и сумма товаров
в корзине

Курси валют

Курсы наличного обмена на сегодня

Новини

10.03.2020 р.

       На сайті Кабміну опубліковано постанову від 03.03.2010 р. № 207 , якою внесено зміни до порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Скачати постанову можна тут.

23.01.2020 р.

     В ТОВ "НКК-Калуш" приймаються заявки на навчання по курсах та професіях відповідно до переліку. (Перелік)

14.01.2020 р.

    В ТОВ "НКК-Калуш" приймаються заявки на навчання по курсу "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ПАОП 0.00-1.15-07". Термін навчання 5 днів. Підведення підсумків навчання з видачею посвідчення 21.01.2020 р. 

16.05.2019 р.

   Зміни до законодавства:
Постановою Кабміну від 17.04.19 р. № 337 прийнято постанову "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій на виробництві" , яка набирає чинності з 01.07.19 р.
  Скачати можна натиснувши на посилання. Друкований варіант можна придбати на сайті в розділі "Каталог" .