Методика проведення обстежень стану охорони праці на підприємстві    

Служба охорони праці відповідно до покладених на неї обов'язків постійно контролює дотримання працівниками вимог нормативно - правових актів по охороні праці, в т.ч. і під час проведення адміністративно-громадського контролю у складі відповідної комісії.

Мета контролю — оцінка відповідності стану охорони праці структурного підрозділу вимогам нормативно-правових актів по охороні праці і підготовка управлінських рішень, направлених на створення здорових і безпечних умов праці.

Контроль (перевірка) повинен проводитися у присутності керівника структурного підрозділу, а під час перевірки об'єктів машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — і у присутності посадової особи, що відповідає за їх технічний стан.
 
Як підготуватися до перевірки і на що звертати увагу під час перевірки?

Перед відвідинами того або іншого структурного підрозділу необхіднийо:
-визначити перелік нормативно-правих актів, дотримання яких повинно бути забезпечене в цьому підрозділі і виписати їх основні вимоги безпеки з вказівкою пунктів цих вимог. З'ясувати, скільки і яких інструкцій по охороні праці повинне діяти в цьому структурному підрозділі;
-з'ясувати в травмпункті (якщо такий є на підприємстві) кількість звернень працівників цього структурного підрозділу по медичну допомогу у зв'язку з нещасним випадком і провести їх аналіз по професіях і по ступеню тяжкості пошкодження здоров'я;
-перевірити по протоколах дотримання термінів проведення перевірки знань по питаннях охорони праці інженерно-технічних працівників і робітників, що виконують роботи підвищеної небезпеки;
-за наслідками атестації робочих місць за умовами праці (параметрам шкідливих виробничих чинників) визначити робочі місця, на яких перевищуються гранично допустимі рівні шкідливих виробничих чинників (випромінювання, шум, вібрація і т. п.) і гранично допустімих концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони (запилена, загазованість і тому подібне);
-зробити вибірку по кількості працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам і перевірити своєчасність їх проведення;
-у службі головного енергетика перевірити наявність протоколів вимірювання заземлення, опору ізоляції і петлі фаза-нуль, паспортів на системи припливно-витяжної вентиляції і дотримання термінів чергового вимірювання, випробувань і оглядів;
-у службі головного механіка перевірити дотримання термінів проведення технічного обслуговування та ремонтів (ТОР) устаткування;
ознайомитися з паспортом на будівлю, в якій знаходиться цей структурний підрозділ.

У самому структурному підрозділі необхідно перевірити:
-наявність схеми розташування технологічного устаткування і відповідність його розташування схемі;
-наявність журналу реєстрації інструктажів по питаннях охорони праці і його відповідність типовому, дотримання термінів проведення інструктажів;
-матеріали (протоколи, акти обстеження, журнали реєстрації і т. п.) системи контролю за станом умов і безпеки праці, що діє в структурному підрозділі;
-наявність і ведення журналу обліку нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки (за наявності таких робіт);
-наявність на робочих місцях інструкцій, плакатів і попереджувальних написів по охороні праці, знаків безпеки, технологічних карт з основними вимогами безпеки під час виконання тієї або іншої операції;
-наявність переліку об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, графіка їх періодичного огляду і його виконання;
-наявність засобів колективного захисту:
-захисних пристосувань;
-запобіжних пристосувань для запобігання аваріям і руйнуванням окремих частин устаткування;
-гальмівних пристроїв для швидкої зупинки устаткування і окремих його елементів;
-сигналізуючих пристроїв (светоцветової і звуковій сигналізації, покажчиків рівня, тиску, температури);
-пристроїв дістанційного управління виробничим устаткуванням, технологічними процесами, пов'язаними з виробництвом і використанням вибухових, токсичних, легкозаймистих речовин і радіоактивних матеріалів;
-пристроїв дистанційного керування замочною і регулюючою апаратурою, розміщеною в труднодоступних, вогненебезпечних і інших зонах, тривале перебування обслуговуючого персоналу в яких неприпустимо;
-стан умов і безпеки праці.
 Зокрема:
-наявність і стан первинних засобів пожежогасіння;
-наявність і роботу загально обмінною припливно-витяжної і місцевої вентиляції;
-дотримання термінів навчання працівників по охороні праці;
-знання у працюючих вимог інструкцій по охороні праці і їх дотримання;
-виконання заходів щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою)
-розпорядженнями органів державного нагляду і служби охорони праці, наказів керівника підприємства і т.д.
-виконання доведеного плану технічного обслуговування та ремонтів (ТОР) устаткування, механізмів, машин, вентиляційних установок;  
-забезпечення працівників засобами індивідуального захисту і правильність їх використання;
-наявність і укомплектованість аптечок першої до лікарської допомоги;
-організацію робочих місць і відповідність їх вимогам норм і правил охорони праці, дотримання габаритів безпеки;
-дотримання регламентів технологічних процесів;
-стан санітарно-побутових приміщень і пристроїв, проходів, проїздів, місць евакуації людей і т.д.


Під час оформлення результатів перевірки інженер по охороні праці повинен видати припис керівнику того структурного підрозділу, де виявились порушення з посиланням на конкретний пункт порушених правил. Тільки у такому разі його вимоги не викликатимуть негативної реакції у керівництва структурного підрозділу.

Количество
и сумма товаров
в корзине

Курси валют

Курсы наличного обмена на сегодня

Новини

10.03.2020 р.

       На сайті Кабміну опубліковано постанову від 03.03.2010 р. № 207 , якою внесено зміни до порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Скачати постанову можна тут.

23.01.2020 р.

     В ТОВ "НКК-Калуш" приймаються заявки на навчання по курсах та професіях відповідно до переліку. (Перелік)

14.01.2020 р.

    В ТОВ "НКК-Калуш" приймаються заявки на навчання по курсу "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ПАОП 0.00-1.15-07". Термін навчання 5 днів. Підведення підсумків навчання з видачею посвідчення 21.01.2020 р. 

16.05.2019 р.

   Зміни до законодавства:
Постановою Кабміну від 17.04.19 р. № 337 прийнято постанову "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій на виробництві" , яка набирає чинності з 01.07.19 р.
  Скачати можна натиснувши на посилання. Друкований варіант можна придбати на сайті в розділі "Каталог" .