Вітаємо Вас

Цей сайт створений для допомоги керівникам та фахівцям підприємств, на яких покладені обов'язки по організації роботи по охороні праці. Ми сподіваємось, що надана інформація допоможе Вам організувати свою роботу по охороні праці відповідно до нормативних документів, що діють в Україні.

 Каталог

У розділі Каталог   приведено перелік основних документів, методичних матеріалів, журналів, плакатів і т.д., які  можна придбати у нас.

Оформлення замовлення

З розділу Оформлення замовлення   Ви дізнаєтесь, як правильно оформити замовлення літератури безпосередньо на сайті.

Доставка та оплата

У розділі Доставка та оплата Ви знайдете всю необхідну інформацію про способи доставки замовленої літератури.

Про нас

У розділі  Про нас Ви знайдете всю необхідну інформацію про нашу адресу, місцезнаходження на карті. Також там знаходиться адреса електронної пошта і телефони по яких зможете з нами зв'язатися.

Методика проведення обстежень стану охорони праці на підприємстві    

Служба охорони праці відповідно до покладених на неї обов'язків постійно контролює дотримання працівниками вимог нормативно - правових актів по охороні праці, в т.ч. і під час проведення адміністративно-суспільного контролю у складі відповідної комісії.

Мета контролю — оцінка відповідності стану охорони праці структурного підрозділу вимогам нормативно-правових актів по охороні праці і підготовка управлінських рішень, направлених на створення здорових і безпечних умов праці.

Контроль (перевірка) повинен проводитися у присутності керівника структурного підрозділу, а під час перевірки об'єктів машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — і у присутності інженерно-технічного працівника, що відповідає за їх технічний стан.
 
Як підготуватися до перевірки і на що звертати увагу під час перевірки?

Перед відвідинами того або іншого структурного підрозділу необхіднийо:
-визначити перелік нормативно-правих актів, дотримання яких повинно бути забезпечене в цьому підрозділі і виписати їх основні вимоги безпеки з вказівкою пунктів цих вимог. З'ясувати, скільки і яких інструкцій по охороні праці повинне діяти в цьому структурному підрозділі;
-з'ясувати в травмпункті (якщо такий є на підприємстві) кількість звернень працівників цього структурного підрозділу по медичну допомогу у зв'язку з нещасним випадком і провести їх аналіз по професіях і по ступеню тяжкості пошкодження здоров'я;
-перевірити по протоколах дотримання термінів проведення перевірки знань по питаннях охорони праці інженерно-технічних працівників і робітників, що виконують роботи підвищеної небезпеки;
-за наслідками атестації робочих місць за умовами праці (параметрам шкідливих виробничих чинників) визначити робочі місця, на яких перевищуються гранично допустимі рівні шкідливих виробничих чинників (випромінювання, шум, вібрація і т. п.) і гранично допустімих концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони (запилена, загазованість і тому подібне);
-зробити вибірку по кількості працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам і перевірити своєчасність їх проведення;
-у службі головного енергетика перевірити наявність протоколів вимірювання заземлення, опору ізоляції і петлі фаза-нуль, паспортів на системи припливно-витяжної вентиляції і дотримання термінів чергового вимірювання, випробувань і оглядів;
-у службі головного механіка перевірити дотримання термінів проведення технічного обслуговування та ремонтів (ТОР) устаткування;
ознайомитися з паспортом на будівлю, в якій знаходиться цей структурний підрозділ.

У самому структурному підрозділі необхідно перевірити:
-наявність схеми розташування технологічного устаткування і відповідність його розташування схемі;
-наявність журналу реєстрації інструктажів по питаннях охорони праці і його відповідність типовому, дотримання термінів проведення інструктажів;
-матеріали (протоколи, акти обстеження, журнали реєстрації і т. п.) системи контролю за станом умов і безпеки праці, що діє в структурному підрозділі;
-наявність і ведення журналу обліку нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки (за наявності таких робіт);
-наявність на робочих місцях інструкцій, плакатів і попереджувальних написів по охороні праці, знаків безпеки, технологічних карт з основними вимогами безпеки під час виконання тієї або іншої операції;
-наявність переліку об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, графіка їх періодичного огляду і його виконання;
-наявність засобів колективного захисту:
-захисних пристосувань;
-запобіжних пристосувань для запобігання аваріям і руйнуванням окремих частин устаткування;
-гальмівних пристроїв для швидкої зупинки устаткування і окремих його елементів;
-сигналізуючих пристроїв (светоцветової і звуковій сигналізації, покажчиків рівня, тиску, температури);
-пристроїв дістанційного управління виробничим устаткуванням, технологічними процесами, пов'язаними з виробництвом і використанням вибухових, токсичних, легкозаймистих речовин і радіоактивних матеріалів;
-пристроїв дистанційного керування замочною і регулюючою апаратурою, розміщеною в труднодоступних, вогненебезпечних і інших зонах, тривале перебування обслуговуючого персоналу в яких неприпустимо;
-стан умов і безпеки праці.
 Зокрема:
-наявність і стан первинних засобів пожежогасіння;
-наявність і роботу загально обмінною припливно-витяжної і місцевої вентиляції;
-дотримання термінів навчання працівників по охороні праці;
-знання у працюючих вимог інструкцій по охороні праці і їх дотримання;
-виконання заходів щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою)
-розпорядженнями органів державного нагляду і служби охорони праці, наказів керівника підприємства і т.д.
-виконання доведеного плану технічного обслуговування та ремонтів (ТОР) устаткування, механізмів, машин, вентиляційних установок;  
-забезпечення працівників засобами індивідуального захисту і правильність їх використання;
-наявність і укомплектованість аптечок першої до лікарської допомоги;
-організацію робочих місць і відповідність їх вимогам норм і правил охорони праці, дотримання габаритів безпеки;
-дотримання регламентів технологічних процесів;
-стан санітарно-побутових приміщень і пристроїв, проходів, проїздів, місць евакуації людей і т.д.


Під час оформлення результатів перевірки інженер по охороні праці повинен видати припис керівнику того структурного підрозділу, де виявились порушення з посиланням на конкретний пункт порушених правил. Тільки у такому разі його вимоги не викликатимуть негативної реакції у керівництва структурного підрозділу.

Курси валют

Курсы наличного обмена на сегодня

Новини

16.05.2019 р.

   Зміни до законодавства:
Постановою Кабміну від 17.04.19 р. № 337 прийнято постанову "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій на виробництві" , яка набирає чинності з 01.07.19 р.
  Скачати можна натиснувши на посилання. Друкований варіант можна придбати на сайті в розділі "Каталог" .

01.11.2018 р.

Зміни до законодавства:
Вийшли і опубліковані нові:

  "Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі" ,

  "Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві" ,

    "Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів" .

 Скачати можна натиснувши на посилання. Друкований варіант можна придбати на сайті в розділі "Каталог" .

15.06.2018 р.

Зміни до законодавства:
Вийшли і опубліковані нові

  Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском ,

 що заміняють Правила по котлах 1966 року, Правила по трубопроводах пари і гарячої води, а також ряд нормативних документів, що стосуються посудин під тиском. Скачати можна натиснувши на посилання. Друкований варіант можна придбати в розділі "Каталог" сайту.

17.05.2018 р.

Вийшли нові нормативні акти:
Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями ,
що заміняють "Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин". Скачати можна, натиснувши на назву документа.
Замовити друкований посібник можна в розділі
"Каталог"

17.04.2018 р.

Вийшли нові нормативні документи:
Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками;

 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
Скачати документи можна  натиснувши на посилання.
Замовити друкований посібник можна в розділі "Каталог"

01.03.2018 р.

Зміни до законодавства, що до одержання дозволів на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки та виконанння робіт підвищеної небезпеки:

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107

Зміни до законодавства, що відносяться до питань Охорони праці:

1. Наказ Мінсоцполітики від 30.01.2017 р. № 140;
2. Наказ Мінсоцполітики від 31.01.2017 р. № 148 ;
3. Розпорядження Кабміну від 10.03.2017 р., № 169-р.;
4. Розпорядження Кабміну від 10.03.2017 р., № 166-р;
5. Розпорядження Кабміну від 18.12.2017 р., № 1022-р;